National Library of Vietnam
Thư viện báo chí của Thư viện Quốc gia Việt Nam > Sài Gòn Giải phóng > 7 Tháng Mười Hai 1988 > Vô cùng thương tiếc kỹ sư Lâm Văn Vãng

Sài Gòn Giải phóng, Số 4168, 7 Tháng Mười Hai 1988 — Vô cùng thương tiếc kỹ sư Lâm Văn Vãng [Bài báo]

Đang tải...

Đang tải...
Hình ảnh Bài báo
Hình ảnh Bài báo
Hình ảnh Bài báo
Hình ảnh Bài báo
Hình ảnh Bài báo
Bài báo này được tách tự động từ Sài Gòn Giải phóng, để tạo thành một cột, nhằm giúp hiển thị tốt nhất trên màn hình máy tính. Do vậy, phần trình bày có thể không hoàn toàn đúng như trên trang gốc. Bài báo được hiển thị ở cách trình bày gốc trong chế độ xem toàn trang.

x