National Library of Vietnam
Thư viện báo chí của Thư viện Quốc gia Việt Nam > Tràng An báo > 23 Tháng Mười Hai 1938 > Thư Sài thành rta'

Tràng An báo, Số 383, 23 Tháng Mười Hai 1938 — Thư Sài thành rta' [Bài báo]

Đang tải...

Đang tải...
Hình ảnh Bài báo
Hình ảnh Bài báo
Bài báo này được tách tự động từ Tràng An báo, để tạo thành một cột, nhằm giúp hiển thị tốt nhất trên màn hình máy tính. Do vậy, phần trình bày có thể không hoàn toàn đúng như trên trang gốc. Bài báo được hiển thị ở cách trình bày gốc trong chế độ xem toàn trang.

x