National Library of Vietnam
Thư viện báo chí của Thư viện Quốc gia Việt Nam > Trợ giúp

Trợ giúp


Mục lục

Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
Nhận dạng ký tự quang học (OCR)
Cách chỉnh sửa kết quả OCR
In ấn
Cần trợ giúp về kỹ thuật

Tìm kiếm

Bạn có thể tìm kiếm nhanh bằng cách nhập các từ khóa vào ô tìm kiếm trên trang chủ và bấm nút "Tìm kiếm". Cơ chế tìm kiếm sẽ trả về các kết quả chứa đựng nội dung cần tìm của bạn.

Bạn có thể tìm kiếm cụm từ chính xác bằng cách dùng dấu ngoặc kép trong cụm từ cần tìm, ví dụ "Hà Nội".

Bạn có thể sử dụng các toán tử Boolean AND, OR và NOT để nâng cao độ chính xác cho kết quả tìm kiếm. AND (có tất cả các từ) và NOT (không có từ nào cả) giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm; OR (có ít nhất một từ) giúp mở rộng phạm vi tìm kiếm. Ví dụ, Hà Nội NOT mới sẽ tìm những ấn phẩm bài báo về Hà Nội nhưng không phải là Hà Nội Mới.

Trên trang kết quả tìm kiếm, phần "Giới hạn việc tìm kiếm bằng " hiển thị những bộ lọc được áp dụng trên kết quả tìm kiếm. Bạn có thể loại bỏ những bộ lọc này bằng cách bấm biểu tượng "x". Khu vực "Tinh chỉnh lại kết quả" hiển thị những giá thị thường gặp nhất trong các hạng mục khác nhau của kết quả tìm kiếm. Lựa chọn một trong những mục này để sử dụng nó như một bộ lọc.

Tìm kiếm nâng cao

Tính năng Tìm kiếm nâng cao giúp bạn giới hạn các kết quả tìm kiếm bằng:

  • Một hoặc nhiều ấn phẩm

  • Khoảng thời gian

Tính năng này cũng cho phép bạn tìm kiểm giới hạn trong tên ấn phẩm, chọn số lượng kết quả tìm kiếm hiển thị trên mỗi trang và có muốn xem trước hình ảnh trang trong danh sách kết quả.

Nhận dạng ký tự quang học (Optical Character Recognition)

Optical Character Recognition, hay OCR, là quá trình phầm mềm đọc hình ảnh trang và chuyển nó thành văn bản bằng cách nhận biết hình dáng của các ký tự (The NINCH Guide to Good Practice in the Digital Representation and Management of Cultural Heritage Materials).

Quá trình OCR cho phép thực hiện việc tìm kiếm một số lượng lớn các dữ liệu toàn văn, nhưng không bao giờ đạt được độ chính xác tuyệt đối. Mức độ chính xác phục thuộc vào chất lượng số báo gốc, tình trạng ấn phẩm khi số hóa, chất lượng của thiết bị số hóa và năng lực của phần mềm OCR. Số có chất lượng giấy kém, chữ in nhỏ, có nhiều loại chữ, trình bày theo nhiều cột hoặc trang rách nát sẽ làm giảm độ chính xác của quá trình OCR.

Phần nội dung để tìm kiếm và tên ấn phẩm trong bộ sưu tập này do phần mềm OCR tự động tạo ra. Những dữ liệu này có thể chưa được kiểm tra và chỉnh sửa thủ công.

Để xem phần văn bản nhận dạng bằng OCR, hãy lựa chọn trang/Bài báo và bấm vào liên kết "Nội dung văn bản của trang/Văn bản của Bài báo này" link.

Sửa lỗi trong văn bản

Phần giao diện sửa nội dung xuất hiện khi bấm vào liên kết "Sửa lại phần văn bản này" khi xem nội dung văn bản. Màn hình này được chia thành hai phần: phía bên phải hiển thị hình ảnh của trang tài liệu và phần bên trái được dùng để chỉnh sửa dòng văn bản.

Khi bạn di chuột qua phần cửa sổ bên phải, khối ký tự sẽ được tô sáng màu. Bạn có thể cuộn màn hình này bằng cách kéo chuột hoặc phóng to/thu nhỏ bằng cách sử dụng các nút phía trên phần cửa sổ này. Bấm vào khối ký tự được tô sáng để lựa chọn nó và nạp vào cửa sổ sửa đổi nội dung ở phía bên trái.

Sửa đổi văn bản theo dòng. Ô màu đỏ hiển thị ở cửa sổ bên phải giúp bạn xác định các ký tự ở dòng đang sửa đổi. Sau khi hoàn tất việc chỉnh sửa, bấm "Lưu lại". Các thay đổi mà vừa thực hiện sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Bấm nút "Bỏ qua" sẽ không lưu lại bất kỳ thay đổi nào.

Bạn có thể chỉnh sửa thêm trong khối ký tự, rồi di chuyển sang khối ký tự khác bằng cách bấm nút "Tiếp theo", lựa chọn khối ký tự khác ở cửa sổ bên phải hoặc thoát khỏi chế độ sửa đổi nội dung bằng cách bấm vào liên kết "Quay trở về chế độ xem tài liệu". Bấm nút "Lưu lại & thoát" thay cho "Lưu lại" sẽ lưu các thay đổi và quay trở về chế độ xem tài liệu bình thường.

In ấn

Có thể in trực tiếp Bài báo từ trình duyệt sau khi lựa chọn Bài báo và bấm vào liên kết "Tách riêng phần Bài báo này".

Bạn có thể tải bản PDF cả tài liệu hoặc các trang của ấn phẩm số để in ra (nếu có).

Các yêu cầu về mặt kỹ thuật

Bạn chỉ cần một trình duyệt web phổ biến như Chrome, Firefox hay Internet Explorer để tìm kiếm và liệt kê bộ sưu tập này. Để xem và in tài liệu PDF, bạn cần có thêm chương trình hiển thị tài liệu PDF như Adobe Reader.


x